top of page

UWAGA
Rekrutacja do projektu

na rok szkolny 2019/2020

Uwaga aktualizacja harmonogram rekrutacji uczestników

do projektu kursy z certyfikatem

Harmonogram rekrutacji do pozostały działań: zajęcia dla maturzystów oraz do kół naukowych pozostaje bez zmian.

od 11 września 2019 do 23 września 2019 - wypełnienie i złożenie przez kandydata formularza rekrutacyjnego do biura projektu 

24 września 2019 - umieszczenie na tablicy ogłoszeń alfabetycznej listy osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie

24 września 2019 - wytypowanie osób do indywidualnych rozmów z komisją rekrutacyjną lub z pedagogiem i umieszczenie listy osób na tablicy ogłoszeń

25 września 2019 - umieszczenie na tablicy ogłoszeń projektu pełnych list właściwych i list rezerwowych osób zakwalifikowanych do projektu

do 30 września 2019 - wnoszenie odwołań osób zainteresowanych do Dyrektora Szkoły

2 października 2019 - wywieszenie ostatecznych list osób zakwalifikowanych do projektu

do 7 października 2019 - wypełnienie przez osoby  zakwalifikowane do projektu,  deklaracji uczestnictwa w projekcie

Uwaga:

Szkolenie dla monterów układów elektronicznych z certyfikatem IPC odbędzie się według harmonogramu:

27.12.2019 - od godziny 12 do 20 - (8 godzin zajęć lekcyjnych, 2 przerwy kawowe x 15 minut każda, przerwa obiadowa 30 minut),
28.12.2019 - od godziny 8 do 15 - (8 godzin zajęć lekcyjnych, 2 przerwy kawowe x 15 minut każda, przerwa obiadowa 30 minut),
29.12.2019 - od godziny 8 do 15 - (8 godzin zajęć lekcyjnych, 2 przerwy kawowe x 15 minut każda, przerwa obiadowa 30 minut),
30.12.2019 - od godziny 8 do 15 - (8 godzin zajęć lekcyjnych, 2 przerwy kawowe x 15 minut każda, przerwa obiadowa 30 minut),

 

Szkolenie przygotowujące do certyfikatu CISCO będzie realizowane w soboty po uzgodnieniu terminu z osobami, które zostały zakwalifikowane. Czas trwania szkolenia to 100 godzin dydaktycznych. Zapewniamy transport i opłatę za przystąpienie do egzaminu z certyfikatem.

 

Realizacja szkoleń na operatora wózków jezdniowych oraz uprawnienia SEP do eksploatacji

urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV planowane są do realizacji w terminie marzec - kwiecień 2020. Egzamin odbędzie sie po szkoleniach  w kwietniu lub maju 2020 roku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w tych szkoleniach jest ukończenie 18 roku życia.

Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji zawodowych oraz umiejętności kluczowych zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

Organizujemy koła naukowe rozwijające umiejętności zawodowe:


1.      Budujemy symulator linii produkcyjnej –grupa 9 uczniów
2.      Inteligentne instalacje elektryczne w budynku – modernizacja auli szkolnej –grupa 6 uczniów
3.      Budowa mini instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych –grupa 6 uczniów
4.      Konstruowanie drukarek 3D –grupa 6 uczniów
5.      Mój pierwszy robot –budowa konstrukcji na zawody –grupa 6 uczniów
6.      Projektowanie, budowa i programowanie zestawów do testowania maszyn elektrycznych –grupa 6 uczniów
7.      Budujemy pojazd elektryczny oraz spalinowy –grupa 6 uczniów
8.      Tablice reklamowo-informacyjne – budowa i programowanie –grupa 6 uczniów
9.      Grafika komputerowa dla każdego –grupa 9 uczniów 

Zachęcamy do udziału w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe:


1.      Umiejętności Matematyczne –zajęcia dla 13 maturzystów
2.      Umiejętności z fizyki –zajęcia dla 12 maturzystów
3.      Umiejętności z języka angielskiego –zajęcia dla 13 maturzystów

Zapewniamy certyfikowane szkolenia zawodowe:

1.      Monter układów elektronicznych z certyfikatem IPC – dla 14 zainteresowanych osób
2.      Budowa i konfiguracja sieci komputerowych z certyfikatem CISCO – dla 8 zainteresowanych osób
3.      Operatorów wózków jezdniowych – dla 30 zainteresowanych osób
4.      Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV – dla 24 zainteresowanych osób

Uzupełnione formularze składamy w sekretariacie szkoły.
Harmonogram rekrutacji uczestników do projektu

od 11 września 2019  do 16 września 2019 - wypełnienie i złożenie przez kandydata do biura projektu          formularza rekrutacyjnego

16 września 2019 - umieszczenie na tablicy ogłoszeń alfabetycznej listy osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie

16 września 2019 - wytypowanie osób do indywidualnych rozmów komisją rekrutacyjną lub z pedagogiem i umieszczenie listy osób na tablicy ogłoszeń

17 września 2019 - umieszczenie na tablicy ogłoszeń projektu pełnych list właściwych i list rezerwowych osób zakwalifikowanych do projektu

do 20 września 2019 - wnoszenie odwołań osób zainteresowanych do Dyrektora Szkoły

21 września 2019 - wywieszenie ostatecznych list osób zakwalifikowanych do projektu

do 27 września 2019 - wypełnienie przez osoby  zakwalifikowanego do projektu  deklaracji uczestnictwa w projekcie

Archiwum ogłoszeń

Formularze zgłoszeniowe składane były do sekretariatu

Od 18 lutego do 15 marca 2019 r. trwała rekrutacja na płatne staże realizowane w ramach projektu dla uczniów i nauczycieli

Zapraszamy chętnych do zgłaszania się na płatne staże realizowane w ramach projektu w okresie wakacyjnym w 2019 r.

Na staże zakwalifikowani będą jedynie uczniowie pełnoletni, w pierwszej kolejności z klas maturalnych. Z uwagi na mała liczbę kobiet kształcących się na kierunkach technicznych wszystkie kobiety zainteresowane udziałem w projekcie zostaną do niego zakwalifikowane.

W ramach odbywania staży zapewniamy stypendium stażowe w wysokości maksymalnej 1992,50 zł (brutto), zwrotu kosztów wyżywienia i zakwaterowania w przypadku staży organizowanych poza miejscem zamieszkania, zwrotu kosztów dojazdu. Liczba miejsc ograniczona do 12 osób.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:

6 listopada miała miejsce rekrutacja do projektu uczniów chętnych do udziału w kołach naukowych

Koło naukowe mechatroniki i robotyki podzielone na 3 działania:

1. Budowa drukarki 3D wraz z nauką projektowania w SolidWorks oraz programowania platformy Arduino i obsługi urządzeń CNC (w szczególności wycinanie laserem w plexi) – dla 6 osób

2. Konstruowanie, programowanie i budowanie autonomicznych robotów mobilnych i udział tych pojazdów w zawodach – dla 6 osób

3. Budowa symulatora linii produkcyjnej złożonego z 3 modułów wraz z nauką programowania sterowników PLC i paneli ope-ratorskich – dla 9 osób

 

Koło naukowe zastosowań informatyk podzielone na 2 działania:

1. Budowa i oprogramowanie opartej o diody RGB tablicy reklamowej z wykonaniem  jej sterowania za pomocą aplikacji komputerowej i programu na urządzenia mobilne – dla 6 osób

2. Grafika komputerowa -  zapoznanie z metodami tworzenia różnego rodzaju grafiki i tworzenia własnych oryginalnych pomysłów w tym zakresie - dla 9 osób

 

Koło naukowe elektryków z prądem i pod prąd podzielone na 3 działania:

1. Wykonanie zestawów do testowania maszyn elektrycznych  - dla 6 osób

2. Modernizacja auli szkolnej w rozwiązania inteligentnych instalacji elektrycznych wraz z nauką obsługi oprogramowania i kon-figurowania sterowników takich instalacji – dla 6 osób.

3. Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych wraz z wykonaniem modelu, który wytwarzał by użyteczną energię elektryczną – dla 6 osób.

 

Koło naukowe - młody mechanik:

1. Wykonanie dwóch konstrukcji pojazdów typu gokart - jeden spalinowy, drugi elektryczny o zbliżonych mocach jednostek napędowych i porównanie osiągów zbudowanych konstrukcji – dla 6 osób.

PROJEKT4.gif

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

bottom of page