top of page

Szkolenie- spawanie światłowodów

Nagłówek 4

Szkolenie z lutowania elementów przewlekanych i smd 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

bottom of page