top of page
Budowa linii produkcyjnej

01 czerwca 2019r.

Praca nad elementami symulatora w grupach...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

bottom of page