top of page
Nasze założenia do projektów w poszczególnych kołach naukowych. Po zrealizowaniu całego projektu zobaczymy co udało się zrealizować ze wstępnych założeń i planów.
Koło naukowe mechatroniki i robotyki

Działanie 1 - Budowa drukarki 3D wraz z nauką projektowania w SolidWorks oraz programowania platformy Arduino i obsługi urządzeń CNC– dla 6 osób.

Dwie grupy po 3 osoby wykonają działające modele drukarek 3D. Zrealizowane to będzie poprzez zorganizowanie zajęć w zakresie nauki podstaw programowania w C++ i wykorzystania platformy Arduino (układy takie zostaną zakupione do projektu). Kolejna część tego zadania polegać będzie na zaprojektowaniu w oprogramowaniu SolidWorks planowanych do wykonania drukarek. Elementy elektroniczne i elektryczne niezbędne do wykonania zaprojektowanych konstrukcji zostaną zakupione. Natomiast sama konstrukcja mechaniczna drukarek 3D zostanie wykonana na urządzeniach posiadanych przez szkołę. Z tego też powodu szkoła do projektu zakupi ploter laserowy i gotową drukarkę 3D. Będzie również możliwość skorzystania z tokarki (działającej już w szkole) i frezarki CNC (aktualnie jest już zamówiona i niedługo będzie dostarczona) do wykonywania elementów o większej wytrzymałości mechanicznej. Na realizację tego działania przeznaczono 300 godzin lekcyjnych. Elementem końcowym tego działania każda z grup ma wybudować własną konstrukcję drukarki 3D.

Działanie 2 - Konstruowanie, programowanie i budowanie autonomicznych robotów mobilnych – dla 6 osób

6 osób zainteresowanych robotyką zostanie wyposażona w materiały do nauki i budowy konstrukcji robotów mobilnych (płytki prototypowe, mikroprocesory 8-bitowe, programatory, elementy wykonawcze: silniki, czujniki, sterowniki silników, elementy elektroniczne,...). W ramach działań tej grupy zostaną zorganizowane zajęcia z programowania mikroprocesorów do sterowania robotami, projektowania układów elektronicznych, ich wykonywania i lutowania (prace zostaną wykonane na pomocach zakupionych do projektu). Osoby biorące zostaną podzielone na zespoły, których zadaniem będzie zaprojektowanie własnej konstrukcji robota (przewidziano zajęcia z projektowanie w SolidWorks). Planowane jest, że wykonane w ramach zajęć układy będą brały udział w zawodach robotów – mają odbyć się co najmniej 3 takie wyjazdy. Na całe działanie planuje się przeznaczyć 348 godzin zajęć.

Działanie 3 - Budowa mini symulatora linii produkcyjnej złożonego z 3 modułów wraz z nauką programowania sterowników PLC i paneli operatorskich – dla 9 osób

Wybrana grupa osób odbędzie 3 wycieczki do firm wykorzystujących lub produkujących automatykę przemysłową celem zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle zawodowym. Po rozeznaniu rynku i zapoznaniu się z istniejącymi rozwiązaniami uczniowie wybiorą odpowiednie rozwiązania i zaprojektują w programie SolidWorks układ symulatora linii produkcyjnej składający się z 3 modułów, które będą mogły ze sobą współpracować. Dla tej grupy zostaną zorganizowane zajęć z zakresu z obsługi i programowania sterowników PLC współpracujące z panelami operatorskimi. Zaprojektowane elementy zostaną zakupione lub wykonane we własnym zakresie (na posiadanej przez szkołę tokarce lub frezarce CNC, wycinarce laserowej i drukarce 3D lub zakupionej do budowy :). Elementy wykonawcze (sterowniki PLC, silniki, siłowniki, taśmy, czujniki,...) zostaną zakupione. Wykonana linia służyć będzie jako pomoc naukowa do prowadzenia zajęć

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

bottom of page