top of page

Ogólne informacje o projekcie

Projekt pod nazwą „Kształcimy umiejętności praktyczne”, którego Wnioskodawcą jest Miasto Łomża realizuje Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Szkoła pozyskała  dofinansowanie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli MECHANIAKA. Planowane są również działania mające na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów klas maturalnych z matematyki, fizyki i języka angielskiego, przydatnych w życiu młodego technika czy inżyniera.

Głównym  celem planowanych zajęć jest zwiększenie umiejętności praktycznych uczestników projektu.  Osiągnięcie zamierzonego celu zaplanowano poprzez prowadzenie kół naukowych, w ramach których uczniowie będą mieli za zadnie zaprojektowanie i wykonanie konkretnych urządzeń.

IMG_1378.JPG

Prowadzone będą następujące koła naukowe:

  1. Mechatroniki i robotyki w ramach którego uczestnicy:  zbudują drukarki 3D;  stworzą autonomiczne roboty mobilne; wykonają symulator mini linii produkcyjnej.

  2. Zastosowania informatyki, gdzie uczniowie zbudują i zaprogramują tablicę opartą o diody RGB; oraz kształcić będą umiejętności tworzenia grafiki komputerowej.

  3. Z prądem i pod prąd – w tym działaniu uczestnicy będą mieli możliwość praktycznej nauki inteligentnych instalacji elektrycznych poprzez modernizację auli szkolnej, wykonanie zestawów do testowania maszyn elektrycznych, zbudowanie instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych

  4. Młody mechanik – tutaj grupa młodych osób będzie miała za zadanie wykonanie dwóch konstrukcji pojazdów typu gokart - spalinowego i elektrycznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, oprócz udziału w zajęciach czysto zawodowych, będą miały możliwość zdobycia dodatkowych zaświadczeń i kwalifikacji zawodowych przydatnych na rynku pracy:

  • profesjonalny administrator lokalnych sieci komputerowych zakończony egzaminem CISCO;

  • monter układów elektronicznych, którego ukończenie uprawnia do uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPC-7711/7721 Certified IPC Specialista z zakresu napraw układów elektronicznych oraz płytek drukowanych wg standardów IPC-7711 i IPC-7721;

  • szkolenie uprawniające do pracy z urządzeniami i instalacjami na niskie napięcia - SEP do 1kV;

  • szkolenie z egzaminem na Operatora wózków jezdniowych.

W ramach prowadzonego projektu planowane są dla naszych uczniów płatne 2-3 miesięczne staże. Według założeń mają one być realizowane nie tylko w firmach znajdujących się w Łomży i okolicach, ale również w firmach spoza naszego regionu. Dla osób chętnych udziałem w takim działaniu zaplanowany jest zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Dodatkowo w projekcie planowane są również działania mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry dydaktycznej. Dla nauczycieli kształcenia zawodowego zaplanowano kursy, szkolenia i warsztaty, których celem jest poznanie nowych technik z zakresu nauczanego przedmiotu, co przyczyni się do efektywniejszego przekazywania treści oraz przedstawiania aktualnych rozwiązań w wybranej dziedzinie uczniom Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

bottom of page