top of page
Tablica reklamowa - 6 osób

12 stycznia 2018 roku. - Pierwsze zajęcia organizacyjne już za nami. Omówiliśmy na nich założenia naszego projektu. Zaproponowany został wstępny wygląd tablic i ogólna budowa planowanych do wykonania projektów. Uczestnicy mają przemyśleć zaplanowane zadania. Na kolejnych zajęciach planujemy dokonać szczegółowego podziału zadań oraz zaczynamy już zdobywać nową umiejętności – projektowanie układów elektronicznych oraz programowanie mikroprocesorów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

bottom of page