top of page
Inteligentne instalacje - 6 uczniów

Realizacja projektu- przygotowanie instalacji

To kolejny etap projektu 01.06.19

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

bottom of page