top of page

Działania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowy

W roku szkolny 2018/2019 jak i 2019/2020 planowane jest zorganizowanie zajęć z zakresu kształcenia umiejętności matematycznych, przyrodniczych (fizyka) oraz językowych.

Do każdej z tych umiejętności w poszczególnych latach zostanie wyłoniona grupa 12 osób, która będzie zwiększać swoją wiedzę z wybranej dziedziny. W efekcie uczestnicy szkoleń będą lepiej przygotowani do egzaminu maturalnego i osiągną wyższe wyniki w dalszym kształceniu technicznym.

Prowadzone będą następujące koła naukowe:

  1. Mechatroniki i robotyki w ramach którego uczestnicy:  zbudują drukarki 3D;  stworzą autonomiczne roboty mobilne; wykonają symulator mini linii produkcyjnej.

  2. Zastosowania informatyki, gdzie uczniowie zbudują i zaprogramują tablicę opartą o diody RGB; oraz kształcić będą umiejętności tworzenia grafiki komputerowej.

  3. Z prądem i pod prąd – w tym działaniu uczestnicy będą mieli możliwość praktycznej nauki inteligentnych instalacji elektrycznych poprzez modernizację auli szkolnej, wykonanie zestawów do testowania maszyn elektrycznych, zbudowanie instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych

  4. Młody mechanik – tutaj grupa młodych osób będzie miała za zadanie wykonanie dwóch konstrukcji pojazdów typu gokart - spalinowego i elektrycznego.

Mechatroniki i robotyki

​Działanie 1 - Budowa drukarki 3D wraz z nauką projektowania w SolidWorks oraz programowania platformy Arduino i obsługi urządzeń CNC– dla 6 osób.

Dwie grupy po 3 osoby wykonają działające modele drukarek 3D. Zrealizowane to będzie poprzez zorganizowanie zajęć w zakresie nauki podstaw programowania w C++ i wykorzystania platformy Arduino (układy takie zostaną zakupione do projektu). Kolejna część tego zadania polegać będzie na zaprojektowaniu w oprogramowaniu SolidWorks planowanych do wykonania drukarek. Elementy elektroniczne i elektryczne niezbędne do wykonania zaprojektowanych konstrukcji zostaną zakupione. Natomiast sama konstrukcja mechaniczna drukarek 3D zostanie wykonana na urządzeniach posiadanych przez szkołę. Z tego też powodu szkoła do projektu zakupi ploter laserowy i gotową drukarkę 3D. Będzie również możliwość skorzystania z tokarki (działającej już w szkole) i frezarki CNC (aktualnie jest już zamówiona i niedługo będzie dostarczona) do wykonywania elementów o większej wytrzymałości mechanicznej. Na realizację tego działania przeznaczono 300 godzin lekcyjnych. Elementem końcowym tego działania każda z grup ma wybudować własną konstrukcję drukarki 3D.

 

Działanie 2 - Konstruowanie, programowanie i budowanie autonomicznych robotów mobilnych – dla 6 osób

6 osób zainteresowanych robotyką zostanie wyposażona w materiały do nauki i budowy konstrukcji robotów mobilnych (płytki prototypowe, mikroprocesory 8-bitowe, programatory, elementy wykonawcze: silniki, czujniki, sterowniki silników, elementy elektroniczne,...). W ramach działań tej grupy zostaną zorganizowane zajęcia z programowania mikroprocesorów do sterowania robotami, projektowania układów elektronicznych, ich wykonywania i lutowania (prace zostaną wykonane na pomocach zakupionych do projektu). Osoby biorące zostaną podzielone na zespoły, których zadaniem będzie zaprojektowanie własnej konstrukcji robota (przewidziano zajęcia z projektowanie w SolidWorks). Planowane jest, że wykonane w ramach zajęć układy będą brały udział w zawodach robotów – mają odbyć się co najmniej 3 takie wyjazdy. Na całe działanie planuje się przeznaczyć 348 godzin zajęć.

Zastosowanie informatyki
IMG_1376.JPG

Działanie 3 - Budowa mini symulatora linii produkcyjnej złożonego z 3 modułów wraz z nauką programowania sterowników PLC i paneli operatorskich – dla 9 osób

Wybrana grupa osób odbędzie 3 wycieczki do firm wykorzystujących lub produkujących automatykę przemysłową celem zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle zawodowym. Po rozeznaniu rynku i zapoznaniu się z istniejącymi rozwiązaniami uczniowie wybiorą odpowiednie rozwiązania i zaprojektują w programie SolidWorks układ symulatora linii produkcyjnej składający się z 3 modułów, które będą mogły ze sobą współpracować. Dla tej grupy zostaną zorganizowane zajęć z zakresu z obsługi i programowania sterowników PLC współpracujące z panelami operatorskimi. Zaprojektowane elementy zostaną zakupione lub wykonane we własnym zakresie (na posiadanej przez szkołę tokarce lub frezarce CNC, wycinarce laserowej i drukarce 3D lub zakupionej do budowy :). Elementy wykonawcze (sterowniki PLC, silniki, siłowniki, taśmy, czujniki,...) zostaną zakupione. Wykonana linia służyć będzie jako pomoc naukowa do prowadzenia zajęć

Działanie 1 - Budowa tablicy reklamowej informacyjnej – dla 6 osób

W czasie zajęć w tym kole grupa uczniów będzie ćwiczyła swoje umiejętności programowania mikroprocesorów na zakupionych płytkach prototypowych oraz zostanie wyposażane w odpowiedni sprzęt do samodzielnego ćwiczenia w tworzeniu aplikacji w domu. Kształcenie nakierowane będzie na tworzenie aplikacji do interakcji urządzeń z użytkownikiem z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych jak i urządzeń przenośnych. Grupa osób uczestnicząca w działaniu będzie miała za zadanie wykonanie dwóch tablic reklamowo - informacyjnych wraz z aplikacjami do zarządzania takimi tablicami poprzez PC i/lub urządzenia przenośne. Na realizację tego działania przeznaczono 300 godzin lekcyjnych. Działające tablice reklamowo – informacyjne wykonane w czasie zajęć będą rezultatem końcowym.

Działanie 2 – Zapoznanie z zasadami tworzenia i opracowywania grafiki komputerowa -  dla 9 osób. Do pracowni informatycznej zostanie zakupione oprogramowanie edukacyjne do tworzenia i obróbki grafiki w różnych formatach. Na tym oprogramowaniu zakwalifikowane do tego działania osoby kształcić będą zagadnienia z zakresu różnych technik graficznych: grafika wektorowa, grafika rastrowa, skład gazet, programowanie animacji we Flash, Oprogramowanie do edycji filmów. Po wykonaniu ćwiczeń osoby uczestniczące w zajęciach będą miały za zadanie opracowania materiałów do promocji i prezentacji opanowanych umiejętności w formie własnych pomysłów jak również opracowania materiałów promujących rezultaty powstające w ramach realizowanego projektu. Na realizacje tego działania przeznaczono 210 godzin lekcyjnych.

IMG_1406.JPG
Z prądem i pod prąd
IMG_1404.JPG

Działanie 1 – Budowa zestawów do testowania maszyn elektrycznych  - dla 6 osób

Dla osób biorące udział w działaniu zorganizowany zostanie wyjazdy do firm i zakładów na zapoznanie się z różnymi przykładami układów do badania maszyn elektrycznych. Dodatkowo szkoła zakupi gotowy zestaw do przeprowadzania takich badań oraz części i podzespoły do budowy konstrukcji o podobnym przeznaczeniu. Dla uczestników koła zostaną zorganizowane zajęcia z projektowania w oprogramowaniu SolidWorks, co ma tej grupie umożliwić zaprojektowanie konstrukcji, które należy wykonać. Dodatkowo powstające zestawy należy wyposażyć w sprzęt do pomiaru wielkości fizycznych jakie występują w takich układach oraz w oprogramowanie, które umożliwi wizualizację dokonywanych pomiarów dlatego odbędzie się cykl zajęć w tym z zakresie z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych. Osoby uczestniczące w zajęciach będą miały za zadanie zbudowanie dwóch zestawów maszyn elektrycznych z pomiarem elektronicznym wielkości fizycznych występujących w takim układzie. Na realizacje tego działania przeznaczono 312 godzin lekcyjnych.

 

Działanie 2 - Modernizacja auli szkolnej w rozwiązania inteligentnych instalacji elektrycznych wraz z nauką obsługi oprogramowania i konfigurowania sterowników takich instalacji – dla 6 osób

Na początku zajęć zostaną zorganizowane dwa wyjazdy studyjne do firm zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu automatyki budynków celem zapoznania się z istniejącymi rozwiązaniami. W czasie zajęć grupa odbędzie szkolenie SEP do 1kV zakończone egzaminem. Równolegle prowadzone będą zajęcia praktyczne z podstaw automatyki budynków i wdrażania systemu. Po szkoleniu z zakresu projektowania instalacji elektrycznych grupa rozpocznie pracę w zakresie modernizację instalacji elektrycznej z zamontowaniem inteligentnych rozwiązań w auli szkolnej. Ponadto opracuje ćwiczenia możliwe do wykonania na wykonanej instalacji elektrycznej. Istniejące rozwiązania w auli zostaną zastąpione nowoczesnymi rozwiązaniami i zainstalowane dodatkowe układy automatyki. Na realizacje tego działania przeznaczono 312 godzin lekcyjnych. Wykony projekt instalacji oraz zmodernizowana aula szkolna będą rezultatami działania tej grupy osób a zmodernizowana aula będzie wykorzystywane na pracowni zawodowej w zakresu nauki budowania i konfigurowania takich rozwiązań.

Młody mechanik
IMG_1389.JPG

Działanie 3- Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – dla 6 osób.

Dla uczestników zorganizowane zostaną dwa wyjazdy na zapoznanie się z z istniejącymi rozwiązaniami technicznymi i stosowanymi technologiami w instalacjach do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Poprzez opanowanie technik projektowania w SolidWorks uczestnicy będą mieli umiejętności zaprojektowania mini instalacji do pozyskiwania instalacji z energii odnawialnych. Przykładami urządzeń jakie mogą wykonać uczestnicy działania to między innymi to przeróbka prądnicy samochodowej na generator (przewinięcie stojana, wytoczenie nowego wirnika i zamontowanie magnesów) i budowa siłowni wiatrowego o pionowej osi obrotu. Inny przykład to montaż panelu słonecznego na konstrukcji obrotowej i wykonanie układu do pozycjonowania panelu względem położenia słońca. Na realizacje tego działania przeznaczono 252 godziny lekcyjne. Rezultatem tego działania będą wykonane mini instalacje do produkcji energii elektrycznej.

Działanie 1 – Budowa wraz z modernizacją dwóch konstrukcji pojazdów typu gokart - jeden jako spalinowy, drugi jako elektryczny i porównanie osiągów zbudowanych konstrukcji – dla 6 osób.

Grupa uczestników będzie miała za zadanie wykonanie dwóch konstrukcji pojazdów gokart - jeden spalinowy, drugi elektryczny o zbliżonych mocach jednostek napędowych. Oba pojazdy zostaną wykonane na bazie ram zakupionych z pojazdów używanych. W pojeździe spalinowym wykonany zostanie remont jednostki napędowej i wymienione zostaną elementy zużyte lub wstawione będą zamienniki o lepszych właściwościach jezdnych. Do pojazdu elektrycznego zakupiona zostanie nowa jednostka napędowa (silnik elektryczny) wraz z odpowiednim akumulatorem. Do tej konstrukcji uczniowie podłączą układy nadzorujące pracę tej jednostki w oparciu o odpowiednie sterowniki. Aby zrealizować powyższe założenia planuje się szkolenia: z zakresu modelowania przestrzennego, z zakresu sterowania i nadzorowania silnika elektrycznego napędzającego gokart elektryczny. Na realizacje tego działania przeznaczono 300 godzin lekcyjnych. Rezultatem tego działania będą zbudowane i działające dwie konstrukcje pojazdów typu gokart.

wymiana_opon_2.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

bottom of page